Adı Soyadı : Rasim KILIÇLI

Görevi : Genel Sekreter Yardımcısı

Özgeçmiş : Ankara Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu mezunu. 1976 yılından beri Döner Sermaye Saymanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Enstitü Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2001 - 2008 yılları arasında İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı yapmıştır.

Görev Alanları

Daire Başkanlığı :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

Şube Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve AB Şb. Md.
Özel Kalem Şb. Md.
50. Yıl Köşkü
Toplum Merkezi
Sivil Savunma Uzmanlığı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

E-posta : rasim.kilicli@ege.edu.tr

Tel : 0232 339 05 69

İç Hat : 2178

Faks : 0 232 388 10 71