Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Aksaray’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 96/8563 Niğde Üniversitesi Rekıörlüğü'ne bağlı olarak Aksaray'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29/8/1996 tarihli ve 023198 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/9/19% tarihinde kararlaştuılmıştı