YÜRÜTME ve İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı: 2004/7058 Türkiye Cumhuriyeti tarafından 23 Aralık 2002 tarihinde, Avrupa Toplulugu tarafından 27 Aralık 2002 tarihinde imzalanan ekli "Socrates Hazırlık Önlemleri Anlaşması", "Türkiye Socrates Pilot Faaliyetleri Anlaşması"," Leonardo da Vinci Hazırlık Önlemleri Anlaşması" ve "Gençlik Hazırlık Önlemleri Anlaşması"nın onaylanması: Dışişleri Bakanlığı’nın 11/2/2004 tarihli ve ABEY/37667 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bunla İlgili Kararların Tamamını "http://rega.basbakanlik.gov.tr/"internet adresinden bulabilirsiniz.