Karar Sayısı : 97/9519

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10/12/1996 tarihli ve 032669 sayılı teklifi üzerine, 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.