Karar Sayısı : 97/9515

İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/2/1997 tarihli ve 5132 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/3/1997 tarihinde kararlaştırılınıştır.