Karar Sayısı : 97/9414

Karar Sayısı : 97/9414 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekolulu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15/4/1997 tarihli ve 104?8 sayılı yazısı üzerine. 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/4/1997 taıihinde kararlaştırılmıştır.