Karar Sayısı: 97/9235

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi, İleteşim Fakültesi ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/2/1997 tarihli ve 5077 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kuıulu'nca 27/2/1997 tarihinde kararlaştınlmıştır.