Karar Sayısı: 96/9184

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 24/8/1994 tarihli ve 94/6138 sayılı Kararname ile kurulan Çankırı Teknik Eğitim Fakültesinin kapatılarak yerıne Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27/11/1996 tarihli ve 031073 sayılı yazısı üzerıne,2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/12/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.