Karar sayısı: 96/9091

Karar sayısı: 96/9091 Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19/8/1996 tarihli ve 022316 sayılı yazısı üzerine.28/3/1983 tarihli 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.