Karar Sayısı : 97/10212

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması; Milli Eğitiın Bakanlığı'nın ?/10/1997 tarihli ve 25428 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/11/1997 tarihinde kararlaştarılmıştır.