Karar Sayısı : 97/10204

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak Karaman İlinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31/10/1997 tarihli ve 27620 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.