Karar Sayısı : 97/10050

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak, Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekcıkulu'nun kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23/9/1997 tarihli ve 24687 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu ınaddesine göre Bakanlar Kuıulu'nca 26/9/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.