Karar Sayısı : 979977

Ekli listede adları yazılı üniversite rektörlüklerine bağlı olarak karşılannda gösterilen fahülte ve yüksekokullarnı kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18/9/1997 tarihli ve 24254 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu ınaddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/9/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. LİSTE Üniversitenin Adı Kurulan Birim Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi