Karar Sayısı : 97/9957

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Batman İlinde Teknik Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12/9/1997 tarihli ve 23871 sayılı yazısı üzerıne, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/9/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.