Karar Sayısı : 97/9892

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Faküllesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Rize İlinde Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Ordu İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Nevşehir İlinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29/8/1997 tarihli ve 22894 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/9/1997 tarihinde kararlaştı