Karar Sayısı : 97/9888

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22/8/1997 tarihli ve 22354 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.