Çeşitli Üniversitelere Bağlı Olarak Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 95 / 7044 Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı olarak İktisadi ve Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi; Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı olarak Ziraat Fakültesi; Afyon Kocatepe Üniversilesi'ne bağlı olarak Veteriner Fakültesi; Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Erciyes Üniversitesi'ıie bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olarak Güzel 'Sanatlar Fakültcsi, Diş Hekimliği Fakültesi. Hukuk Fakültesi; Marmara Üniversitesine bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu; Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi'ne bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi; Harran Üniversitesi'ne bağlı olarak Veteriner Fakültesi, iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi; ,Gazi Üniversitesine bağlı olarak Hemşirelik Yüksekokulu, Muğla Üniveısitesi ne baglı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu kurulması; Milli Egitim Bakanlığı'nın 28/6/1995 tarihli ve 16923 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4//7/1995 tarihinde kararlaştınlmıştır.""