İstanbul ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerine Bağlı Yeni Enstitülerin Kurutması ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bünyesindeki Teknik Eğitim Fakültesinin Kapatılarak Yerine Tıp Fakültesi Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 96 / 8176 Istanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü iIe Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak İnformatik Enstitüsü'nün kurulması ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üııiversitesi bünyesindeki Teknik Eğitim Fakültesi'nin kapatılarak yerine Tıp Fakültesi kurıılması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7/5/1996 tarihli ve 11340 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/5/1996 tarihinde kararlaştınlmıştır.**