Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 9 4 / 5564 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kurutması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/3/1994 tarihli ve 6722 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 31/3/1994 tatihinde kararlaştırılmıştır.