Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüıksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 94 /5679 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kurulması: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/11/1993 tarihli ve 36992 sayılı yazısı üzerine. 2809 :saydı Kanuna 3837 sayılı Kanunla eklenen Ek 30 uncu maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/1/1994 tarihinde kararlaştınlmıştır.