Çukurova Üniversitesi'ne Bağlı Su Ürünleri Yüksekokulunun Fakülteye Dönüştürülmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı:. 92 / 3795 Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Yüksekokulunun Fakülteye döııüştürülmesi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2/11/1992 tarihli ve 36833 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanuna 3837 sayılı Kanunla eklenen Ek 30 uncu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca 20/11/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.