Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 95/7515 Ekli listede adları yazılı üniversitelere bağlı olarak karşılarında gösterilen fakülte ve yüksekokulların kurulması Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/10/I995 tarihli vc 28391 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1 I/1995 tarihinde kararlaştınlmıştır.* 14/ll/1995 Tarihli ve 95/7515 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE İJniversitenin Adı ' Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Kemal Üııiversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Trakya Üniversitesi Boğaziçi Üniveısitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Kurulan Birim Tıp Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Iskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Veteriner Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Ilahiyat fakültesi