Çukurova Üniversitesi'ne Bağlı Olarak Diş Hekimliği ve

Güzel Sânatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 93/ 4313

Çukurova Ünivcrsitesine hağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile 'Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19.2.1993 tarihli ve 06446 sayılı yazısı üıerine, 2809 sayılı Kanuna 3837 sayılı Kanunla eklenen Ek 30 uncu maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 3.4.1993 tarihinde kararlaştınlmıştır.

 

Karar Sayısı: 94/ 5593

 

Ekli "Yüksektöğretim Kurumlarında Yapılacak ikinci öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli akademik Yöneticiler ve öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/3/1994 tarihli ve 6614 sayılı yazısı üzerine, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/ 3 /1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.