EGE ÜNİVERSİTESİ

 DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI YAZIM KILAVUZU

 

1 - Kılavuzun Dayanağı

İşbu kılavuz Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´ne bağlı olarak çıkarılan "Ege Üniversitesi Yayın Yönergesi" gereğince hazırlanmıştır.

2 - Kılavuzun Amacı

Ege Üniversitesi tarafından yayınlanan veya yayınlanmasına izin verilen ve "Ege Üniversitesi Yayınları" olarak kabul edilecek ders kitaplarına ve yardımcı ders kitaplarına biçim bakımından bir standart getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

3 - Kılavuzun Uygulanması

Bu kılavuz, Yönergenin yürürlüğe girdiği 2005 yılı Şubat ayından sonra basılacak ders ve yardımcı ders kitapları için uygulanır.

Yayınlar, bu kılavuzdaki esaslara göre hazırlanarak CD´ye kaydedilir. Yönergede belirtilen işlemler yapıldıktan sonra, başvuru formu  (Ek 2) ve 2 adet kopyası ile birlikte Bölüm /Anabilim Dalı başkanına teslim edilir. (Ek 1)

4 - Kitapların Dış Düzeni

a) Ön kapak : Kitapların ön kapağının dış yüzünde Ege Üniversitesi amblemi ve "Ege Üniversitesi Yayınları" ifadesi ile altındaki satırda  ".................. Fakültesi / Yüksekokulu Yayın No:......" yazısı, sayfanın ortasında yayının adı, altında yazar(lar)ın adı-soyadı, birinci baskı değilse, kaçıncı baskı olduğu, en altta iç kapakta basım yılı bulunmalıdır. Ortada yayının içeriğine uygun bir şekil veya resim de konulabilir. İç kapağın ön yüzünde de aynı bilgiler yer alır (I nolu sayfa).

Kitap ön kapaklarında yazarın adı ve soyadı yazılmalı, unvan(lar) iç kapakta yazılı olmalıdır.

b) Arka kapak : Sağ alt köşeye ISBN numarası yazılır. Kitapların arka kapaklarında 50 kelime yazar özgeçmiş(ler)i ile birlikte fotoğrafı ve 50 kelime eser özeti bulunmalıdır.

c) Sırt : Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, aşağıdan yukarıya doğru okunacak biçimde, yazar(lar)ın adı-soyadı, yayının adı, basım yılı ve istenirse logo bulunur.

d) Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

 

e) İç kapağın arka yüzünde "Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 00/00/0000 tarih ve 00/00 no´lu kararı ile basılmıştır" ibaresi belirtilir. Kitabın adı,yazar(lar)ın adı ve soyadı, kitabın ön kapak resmi(küçük boyutlu) basım yılı, basımevinin adı ve adresi, telefonu ve e-mail adresi, kitabın kaçıncı baskı olduğu, ISBN numarası ve yayın hakları ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

f) Kitap editörlü bir kitap ise, editör ya da editörlerin ve bölüm yazarlarının adları, adresleri, e-mail adresleri ve iletişimle ilgili bilgileri alfabetik sıraya göre iç kapağın arka yüzünde dizilmelidir. Kitap bir ya da birden fazla yazarlı ancak editörü olmayan bir kitapsa bu durumda ilgili sayfaya yazarların adları, adresleri ve e-mail adresleri alfabetik sırayla yazılmalıdır.

            5 - Kitapların Şekilsel İç Düzeni

a) İçindekiler ve  Önsöz: İçindekiler; bölüm, altbölüm ve altbölüm altındaki ana başlıkları içerecek şekilde karşılarında sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. İçindekiler ve önsöz kısmının sayfa numaraları italik ya da normal Romen rakamları ile yazılmalıdır.

 

b) Ana Bölüm ve Alt Bölümler:

·                 Kitap bazı bölüm ve alt bölümlere ayrıldığı takdirde, bölümler tek sayfa numarasından başlamalı, bölüm numarası ve adı büyük puntolarla, büyük harfle bold (koyu renk) yazılmalıdır.

 

Bölümleme, aşağıda örneklenmiştir: (Yazı alanının 12,5 / 20 cm´ yi geçmemesi gereken kitaplarda)

Ana Bölüm

Bölüm adı:     22 punto, Büyük harf, Bold (Trebuchet MS)

Bölüm yazısı: 20 punto (Bradley Hand ITC)

 

            Her bölüm tek numaralı sayfadan başlamalı.

 

Çift sayfalarda         Kitap adı    (üst bilgi, sola dayalı:  Arial 8 punto)

Tek sayfalarda         Bölüm adı  (üst bilgi, sağa dayalı:Arial  8 punto)

 

·                 Alt bölümde ve alt bölümlerin altında yer alan ana ve alt başlıklar yazar tarafından yazı alanının büyüklüğü de dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru ‘koyu´ olarak ve punto azaltılarak ayarlanmalıdır.

 

Alt başlıklar

1.1.         14 punto, Büyük harf, bold (Arial Narrow)

                Paragraf başı  1 cm, Paragraf öncesi 18 nk, P. Sonrası 3 nk

1.1.1.      10 punto, Büyük harf, bold (Arial)

                Paragraf başı  1 cm, Paragraf öncesi 18 nk, P. Sonrası 3 nk

1.1.1.1.   10 punto, Baş harfleri büyük, bold (Arial)

                Paragraf başı  1 cm, Paragraf öncesi 12 nk, P. Sonrası 3 nk

 

 

 

 

            Metinler       

            10 punto,  Arial (11 punto, Times New Roman), Paragraf başı 1 cm, Paragraf sonrası 3 nk, satır aralığı (en az 14 nk)

 

c)  Sayfa Düzeni:

 

1.    165/240 mm kitaplarda sayfa düzeni

 

Yazı alanı: En:12.5 cm,  Boy: 20 cm olmalı (alt ve üst bilgi dahil)

 

Sayfa yapısı:Kağıt: A4  Kenar boşlukları: üst 5,7 cm; alt  5 cm; sol-sağ: 4.25 cm

Düzen: Tek ve çift sayfalar farklı (işaretlenmeli);

Kenardan uzaklık: Üst bilgi: 4,7 cm; alt bilgi: 4 cm

 

2.    200/280 mm Dergilerde

 

Yazı alanı =  En 16.5 cm,  Boy 25.5 cm olmalı  (alt ve üst bilgi dahil)

 

Sayfa yapısı:Kağıt 20x28 cm;Kenar boşlukları üst  3 cm;alt 2,5 cm;sağ-sol1,75cm.

      Kenardan uzaklık:  Üst bilgi: 2 cm,  alt bilgi 1,5cm.

 

Çift sütun çalışılmalı  ve iki sütun arasındaki boşluk 5 mm olmalıdır.

 

Sayfaların Numaralanması: Sayfa numaraları sayfanın yazı alanı içinde tek sayfalarda sağda (makale adı yazılmalı), çift sayfalarda solda olmalı (makale yazarının adı ve soyadı yazılmalı) veya tümü sayfayı ortalayarak yazılmalıdır.

 

Her makale tek numaralı sayfadan başlamalı.

 

Metinler Myriad Pro 10 punto   (Arial 9 punto)

Paragraf başı 0,5 cm; Paragraf sonrası 3; Satır aralığı tek; Kaynaklar : Arial Narrow 8 punto

 

d) Üst Bilgi ve Dipnotlar: Yazarların isteğine göre kitaba dipnotlar ve bölüm, kitabın adını içeren üst bilgi eklenebilir. Bu durumda normal metnin punto büyüklüğünden en az iki-üç punto daha küçük harfle tek sayfalarda bölüm adı, çift sayfalarda kitabın adı üst bilgi olarak yazılabilir. Yazılacak dipnotlarda yine normal metnin punto büyüklüğünden en az iki-üç punto daha küçük harf kullanılmalıdır. 

 

e) Satır Araları: Satır araları normal metnin puntosuna göre kitabın rahatlıkla okunabilmesi açısından en az 14 nk  ile en çok 16 nk arası değişebilir. Sayfanın alt ve üst kısmında boş satır bırakılmamalıdır.

f) Paragraf Düzeni: Paragraf araları 6 nk aralıkla ayarlanmalı ve paragraflar boş satırlarla ayrılmamalıdır.  

g) Çizelgeler, Şekil Ve Resimler: Normal metnin punto büyüklüğünden bir veya iki punto küçük olmalı, çizelge, şekil ve resimler metinde yerine yerleştirilmeli ve metin içinde geçtiği her yerde çizelge, şekil ve resim numaraları bold (koyu renk) olarak yazılmalıdır. Başka bir kaynaktan alınan çizelge, şekil ve resimlerde mutlaka alınan kaynağa atıf yapılmalıdır.

               

                Tablolar:10 punto Arial Narrow (Paragraf öncesi ve sonrası 2 nk, Satır aralığı 12 nk)

 

                Tablo başlık yazısı:  Tablonun altında Arial Narrow, 10 punto ortalı, italik olacaktır.

                Şekil alt yazısı: Şekil altında Arial Narrow, 10 punto, ortalı, italik olacaktır.

ı) Yararlanılan Kaynaklar: Normal metinin punto büyüklüğünden bir veya iki punto küçük olmalı, editörlü kitaplarda her bölüm sonunda o bölüme ait kaynaklar ayrı verilmelidir.

                Kaynaklar:Arial Narrow, 10 punto, İlk satır 0, Asılı  1 cm,

                                                Paragraf sonrası 3 nk, Satır alarığı 12 nk

6 - Bilgisayar Yazılım Düzeni

Yazarların eserlerini bilgisayar ortamına aktarılmış ve baskıya hazır durumda teslim etmeleri istenir.El yazısı veya daktilo ile yazılmış eserler kabul edilmeyecektir.

            Ön değerlendirme esaslarında öngörülmeyen hususlarda Birim Yayın Komitesi karar vermeden önce, Üniversite Yayın Komisyonuna danışır.

7 - Kitabın ISBN Numarası:

Eser  E.Ü. Yayın Komisyonuna teslim edilmeden önce yazarı veya editörü tarafından Türkiye ISBN Ajansı´nın aşağıda verilen adresine başvurularak ISBN numarası alınmış olmalıdır. Kitabın ISBN numarasının, basımevine başvurulurken başvuru formunda bildirilmesi zorunludur.

Türkiye  ISBN Ajansı:

Fevzipaşa Mah.

Cumhuriyet Bulv . No:4/248 B Blok

Ulus /Ankara

 

8 - Şekil ve Fotoğraflar

Eserde bulunan fotoğraf ve şekiller, foto filmi alınabilecek kalitede olmalıdır. 

9 - Diğer  grup yayınlar için esas alınacak biçim nitelikleri

a)           Dergi veya periyodik yayınlar, üzerlerinde büyük değişiklikler yapmaksızın, geleneksel biçimlerine göre belirli bir tutarlılık içersinde düzenlenir.

b)           Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlarda, genel olarak birinci grup kitapların düzeni izlenir. Ancak bilimsel toplantıların düzenleme kurullarının önerileri doğrultusunda biçimle ilgili küçük değişiklikler yapılabilir.

c)            Toplumu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kitap, kitapçık, broşür ve benzeri nitelikteki yayınların biçimsel düzeni, her yayın için ayrıca kararlaştırılır.

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI BAŞVURU FORMU

 

 

1. Eserin adı: ..............................................................

2. Eserin tipi: ..............................................................

Not 1: Özgün ders kitabı, özgün uygulama kitabı, çeviri ders kitabı veya çeviri  uygulama kitabı, yardımcı ders kitabı v.s)

            Not 2: Kitap çeviri ise, "yayın izni" belgesi eklenecektir.

3. Eserin ISBN numarası: .................................................................

4. Eserin kaçıncı baskı olduğu: .......................................................

Birinci baskı dışındaki baskılarda: .................................................

Değişiklik:  (Var)           (Yok)

Var ise İlaveler: ..........................................................................

5. Eserin sayfa sayısı: .................... adet (165x240 mm/200x280 mm/140x200 mm)

6. Eserdeki grafik, şekil, gravür vb sayısı: .....................................

7. Eserdeki fotograf sayısı:

            Renklı: .......... adet

            Siyah/Beyaz: ........ adet

8. Eserin konusu ile birinci derecede ilgili olduğu derslerin;

Bölüm/Program adı: ........................................................................

Dersin kodu ve adı: .........................................................................

Haftada kaç saat ve kaç yarıyıl okutulduğu: ....................................

Bu öğretim yılında derse kayıtlı öğrenci sayısı: .................................

9. Eserle ikinci derecede ilgili olabilecek derslerin;

Bölüm/Program adı: ........................................................................

Dersin kodu ve adı: .........................................................................

Haftada kaç saat ve kaç yarıyıl okutulduğu: ....................................

Bu öğretim yılında derse kayıtlı öğrenci sayısı: .................................

10. İlgili alanda ve konuda mevcut diğer önemli Türkçe kaynaklar: (Bu kaynaklar normal literatür bildirimi gibi yazar, basım yılı, eserin adı, basımevi, şehir, sayfa sayısı formatında yazılarak, başvuru formuna eklenecektir.)

 

11. Türkiye çapında, genel olarak eserin talep edileceğinin düşünüldüğü kurumlar:

a) ....................................................................................................

b) ....................................................................................................

c) .....................................................................................................

d) ....................................................................................................

e) .....................................................................................................

 

12. Yukarıdaki sorulara bağlı olarak yazar veya editörün kitabın yıllık talep potansiyeli ve satış süresi ile ilgili tahminleri: ....................................................................................

........................................................................................................

 

13. Eserin talep edilen baskı sayısı: ...............................................

 

14. Eser daha önce basıldıysa, herhangi bir kurum ve/veya kişiyle telif hakkı ve yayın ilişkisi bulunmadığına veya kullanım izninin alındığına dair belge eklenecektir.

 

15. Daha önce Üniversite ve/veya Üniversite dışı yayınlanmış özgün eserleriniz var mı? Varsa; başlıkları, sayfa sayısı, basımevi, basım yılı, basılan miktar ve mevcudunu   istatistiki bilgi için belirtiniz:

 

 

16. Telif ücretini:

Kitap olarak istiyorum:             Üniversiteye Bağışlıyorum:

Ücret olarak istiyorum:            Yarısını Üniversiteye  bağışlıyorum:

 

 

 

 

TC Kimlik No                       Ad-Soyad                                                            İmza/Tarih

 

 

 

 

Tarih

 

 

Ege Üniversitesi ................Fakültesi Dekanlığına / Yüksekokulu Müdürlüğüne

 

 

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü imkanlarıyla yayımlanması isteğiyle teslim ettiğim, aşağıda özellikleri yazılı telif/çeviri eserimin, ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ esaslarına ve Ege Üniversitesinin Yayın Yönergesine göre; E.Ü ....................... Fakültesi/Yüksekokulu Yayın Komitesi ve Ege Üniversitesi Yayın Komisyonunun onaylaması durumunda yayınlanmasını; eserim hakkında olumsuz bir karar çıkması durumunda, Ege Üniversitesi´nden hiç bir hak talep etmeyeceğimi ve eserimle ilgili kesin sonuç Üniversite Yayın Komisyondan yazılı olarak bildirilinceye kadar başka bir yayın kuruluşuna götürmeyeceğimi beyan ve taahhüt eder,gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Yayın Sorumlusunun Adı-Soyadı:

İmzası :

 

 

Yazar ve/veya yazarların veya editör ve/veya editörlerin:

 

      Adı      :

      Adresi :

      Tel      :

      Fax     :

      E-mail:

 

 

Eki : 1) Başvuru Formu

        2) Yayının 1 adet yazılı kopyası